De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Bartjan Zoetmulder, vindt dat het kabinet naar alternatieven voor het volledig afschaffen van de dividendbelasting moet kijken.

"In de basis is de NOB voor afschaffing, maar wij zeggen tegen het kabinet: kijk naar alle aspecten, ook naar de neveneffecten", aldus de belastingsspecialist in Het Financieele Dagblad (FD).

De afschaffing van de belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders van bedrijven is in het regeerakkoord afgesproken. De oppositie is er van meet af aan zeer kritisch over, omdat de maatregel zo'n 1,4 miljard euro kost en vooral ten goede zou komen aan buitenlandse overheden en investeerders.

Zoetmulder merkt op dat er nu al steeds meer meer vrijstellingen voor de dividendbelasting zijn. De in juni aangetreden NOB-voorzitter pleit ervoor de vrijstelling aan het bevorderen van werkgelegenheid te koppelen.

Dat kan door vrijstelling te verlenen aan bedrijven die een reële bijdrage aan de Nederlandse economie leveren. Hij ziet ook mogelijkheden voor "een antimisbruikbepaling conform het Europees recht voor bedrijven die hier uitsluitend om fiscale overwegingen zijn".