De ambities van het klimaatakkoord zijn hoog en op sommige onderwerpen zijn al sterke concrete afspraken gemaakt, maar er is nog werk aan de winkel. Hierover zijn veel partijen het eens na de dinsdag gepresenteerde hoofdlijnen van het klimaatakkoord. 

Milieuorganisaties zien dat de partijen in de energiesector en voor de gebouwde omgeving goed op weg zijn, maar ze zien ook dat de andere deelgebieden achterblijven. "Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen", aldus Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu in een eerste gezamenlijke reactie.

Zij vrezen verder de focus op CO2-opslag en biomassa en het uitblijven van een duurzaam landbouwsysteem. "Komende half jaar moet ook invulling worden gegeven aan de opdracht van het kabinet om voorstellen te doen die leiden tot 55 procent CO2-reductie in 2030. Dat is een cruciaal element van dit broodnodige akkoord in de strijd tegen catastrofale klimaatverandering."

Betaalbaarheid

Vanuit de ondernemers zegt brancheorganisatie VNO-NCW dat de eerste etappe is afgelegd in de tocht naar de klimaatdoelen uit Parijs. Zij maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van de gepresenteerde plannen en de concurrentiepositie van bijvoorbeeld de Nederlandse industrie en de landbouw.

Draagvlak is de crux, aldus voorman Hans de Boer. "Want met alleen normen en top-downbeleid gaan mensen niet met enthousiasme aan de slag.'' Fried Kaanen, vice-voorzitter van MKB-Nederland, vult aan: "Het klimaatakkoord moet straks kunnen werken voor álle bedrijven: van heel groot tot klein, van industrieel tot in de dienstverlening."

De belangenorganisaties voor de huiseigenaren en huurders maken zich zorgen om de kosten. Vereniging Eigen Huis wil dat de woonlasten gelijk blijven. "Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. Dat ligt gevoelig, omdat het om beslissingen gaat die ingrijpen in het privédomein: de eigen woning." 

De Woonbond hamert erop dat de rekening niet alleen bij de huishoudens terecht komt.