WASHINGTON - De stijging van de productiviteit in de Verenigde Staten, waarbij de landbouw buiten beschouwing is gelaten, is in het eerste kwartaal uitgekomen op 2,9 procent. De herziene cijfers volgen op de eerste berekening van de productiviteit een maand geleden. Die gaf toen een toename met 2,6 procent te zien.

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag laten weten. De bijstelling naar boven was al door analisten verwacht. Ruim een week geleden was het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle in de VS geproduceerde goederen en diensten, duidelijk naar boven bijsteld: van 3,1 procent naar 3,5 procent.