De samenwerking tussen banken en justitie in de strijd tegen terrorisme is effectief. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Op deze manier zijn al driehonderd ongebruikelijke betalingen opgespoord.

Via de Task Force Terrorisme Financiering geeft het Openbaar Ministerie (OM) namen van vermoedelijke terroristen door aan banken. De banken kunnen vervolgens nagaan of zij via hun bankrekening ongebruikelijke transacties hebben gedaan die te maken kunnen hebben met terrorismefinanciering. De proef wordt nog tenminste een jaar voortgezet om te bekijken of deze publiek-private samenwerking een blijvend karakter kan krijgen.

De NVB benadrukt dat banken de privacy hiermee niet schenden. ''Wij geven pas informatie door wanneer wij een ongebruikelijke betaling zien. Daar zijn wij ook wettelijk toe verplicht'', zegt Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de brancheorganisatie.

Volgens haar is het zoeken naar aanwijzingen voor financiering van terrorisme door banken als het zoeken naar een speld in een hooiberg. ''Het is daarom goed dat we de spelden aangereikt krijgen van het OM'', aldus Willemsen.