Aegon heeft met vakbonden FNV, De Unie en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin zijn specifieke afspraken over een gelijke beloning voor mannen en vrouwen gemaakt.

Volgens FNV is het de eerste keer dat zij daar afspraken over gemaakt hebben. "We kennen in Nederland ook geen andere cao's met dergelijke afspraken", zegt bondsbestuurder Fred Polhout van FNV Finance.

Aegon gaat voor februari volgend jaar onderzoek naar de beloning van mannen en vrouwen doen. Als er sprake van ongelijkheid in het beloningsbeleid is, onderneemt de verzekeraar actie in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden.

Polhout zegt van gelijke beloningen een speerpunt te maken bij verzekeraars en banken. "Aegon verdient een pluim dat ze dit nu zelf als eerste gaan regelen", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. "Een mooie stimulans voor andere bedrijven om mannen en vrouwen gelijk te belonen."

Meer loon

De medewerkers van Aegon krijgen verder in twee stappen 4,5 procent meer loon. Op 1 september krijgen ze er 2 procent bij en op 1 juli 2019 nog eens 2,5 procent. Aan een zogeheten generatiepact wordt nog gewerkt. De cao heeft een looptijd van twee jaar en geldt voor circa 3.500 medewerkers.

FNV sprak ook een generatieregeling af waarin oudere werknemers minder gaan werken met behoud van de pensioenopbouw. Ook werden er nieuwe afspraken gemaakt over een sociaal plan bij de verzekeraar. FNV Finance legt de resultaten binnenkort voor aan de leden.

Loonverschillen

Het CBS publiceerde in 2016 een analyse waarin de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Hieruit bleek dat in 2014 vrouwen bij de overheid 5 procent minder verdienden. In het bedrijfsleven stond het verschil op 7 procent.

Uit dat onderzoek kwam verder naar boven dat jonge vrouwen gemiddeld meer verdienden dan jonge mannen door een hoger opleidingsniveau.