BRUSSEL - De Europese Commissie vindt dat het Nederlandse kabinet serieus moet overwegen de aftrek van hypotheekrente te schrappen. Op die manier kan Nederland ook op de lange termijn de begroting in balans houden.

Het gaat overigens slechts om een advies, dat vermeld staat in het woensdag verschenen rapport Public Finances in EMU 2005. 'Brussel' heeft niet de bevoegdheid om in te grijpen in de belastingaftrek, waarvan vrijwel alle huiseigenaren profiteren.

Uit de berekeningen van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, blijkt dat er steeds meer geld naar de aftrekpost gaat. Vorig jaar kostte het de schatkist 3,8 procent van het bruto binnenlands product. Begin jaren negentig was dat nog 2,2 procent.

Geleidelijk invoeren

'Brussel' zegt de hypotheekrenteaftrek ofwel helemaal geschrapt kan worden, ofwel dat er een maximum moet komen aan wat een huiseigenaar kan aftrekken. In beide gevallen is het verstandig, zo staat verder in het rapport te lezen, om zo'n ongrijpende wijziging geleidelijk in te voeren om schokken in de huizenmarkt te voorkomen.

Het rapport geeft ook een advies over een ander uiterst gevoelig onderwerp: de AOW-premie. Momenteel hoeven 65-plussers deze bijdrage niet te betalen, maar de Commissie adviseert om ook de ouderen met een aanvullend pensioen aan te slaan. Ook hier zou een ruime overgangsperiode op zijn plaats zijn, aldus het rapport. De Commissie denkt dat de beroepsbevolking op die manier minder lasten hoeft te betalen, wat goed is voor de werkgelegenheid.

Pensioenpremie

De grootste aftrekpost in Nederland is die voor de pensioenpremie. De Commissie vindt het echter geen goed idee om die aftrek te beperken. Het systeem is immers goed voor de pensioenopbouw en helpt dus de kosten van de vergrijzing op te vangen.

LPF-Tweede-Kamerlid Van As, vindt dat "Brussel af moet blijven van de Nederlandse hypotheekrente-aftrek." "Zelfs op terreinen waar Brussel geen bevoegdheden heeft, willen ze Nederland al onder druk zetten." Van As ziet hierin een extra reden voor de Nederlandse burgers om tegen de Europese grondwet te stemmen.