DIEMEN - Terwijl een enkel kabinetslid al visioenen heeft van een pensioenleeftijd van 67, verwacht de gemiddelde Nederlander op zijn 60e te kunnen afzwaaien. En dat is dan al rijkelijk laat, want het liefst stopt de Nederlandse werknemer rond zijn 56e verjaardag.

Dat staat in het rapport Het geluk van werkend Nederland 2005, dat woensdag in Diemen werd gepresenteerd. Onderzoeksbureau Motivaction stelde het rapport samen in opdracht van uitzendconcern Randstad. Een groep van 4340 Nederlanders werkte aan het onderzoek mee.

Het is de tweede keer dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. In 2003 was de belangrijkste vraag hoe gelukkig Nederlandse werknemers eigenlijk waren. Het nieuwste onderzoek ging vooral over de vraag wat werknemers gelukkig maakt.

In het algemeen beschouwt de arbeidende klasse zichzelf in het dagelijks leven gelukkig met een gemiddelde waardering van 7,1. Met betrekking tot het werk is men iets ongelukkiger (rapportcijfer 6,8).

Verklaring

Een duidelijke verklaring voor dit verschil kunnen de onderzoekers niet geven. "Er is een verband, maar het causale verband is onduidelijk", zegt directeur P. Verheggen van Motivaction. "In een volgend onderzoek gaan we proberen om verbanden te leggen."

In vergelijking met 2003, toen het vorige onderzoek werd gedaan, zijn de Nederlanders iets minder gelukkig in hun werk. Destijds gaf de Nederlander gemiddeld nog een 7,1 voor zijn of haar werkgeluk. Volgens de onderzoekers veroorzaakten de toegenomen bezuinigingen en het daarmee gepaard gaande inkomensverlies de negatieve trend.

Overwerk

Nederlanders ervaren de huidige, relatief hoge werkdruk als negatief. Desondanks is het aantal overuren afgenomen. Gemiddeld werken Nederlanders nu 1,5 uur per week over. In 2003 waren dat er nog twee. Overigens werkt de helft van de beroepsbevolking nooit over. Overwerk wordt nauwelijks als vervelend ervaren, de meeste werknemers zien het als een uiting van hart hebben voor de zaak.