Vorig jaar zijn in Nederland 1,4 procent meer goederen vervoerd. Voor alle transportvormen nam het goederenvervoer toe, behalve voor het spoortransport, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het goederenvervoer per spoor daalde met ruim 6 procent. Een belangrijke oorzaak is de sterke afname van kolentransporten naar Duitsland, waar vorig jaar enkele grote kolencentrales werden gesloten.

In totaal werd in Nederland 1,69 miljard ton goederen vervoerd. Daarvan ging of kwam 1,03 miljard de grens over en bleef de overige 659 miljoen ton in Nederland. Het grensoverschrijdende vervoer steeg met 1,7 procent, het binnenlandse vervoer groeide met 0,9 procent.

De sterkste groei is te zien in de luchtvaart, die in totaal bijna 7 procent meer goederen vervoerde. Wel neemt deze transportvorm maar 0,2 procent van het totale goederentransport voor zijn rekening.

Van het grensoverschrijdende transport is de zeescheepvaart goed voor bijna 60 procent. De totale overslag in Nederlandse zeehavens steeg in 2017 met 1,2 procent.

Rusland was net als in 2016 het land waar in de havens afzonderlijk de meeste goederen vandaan kwamen. Het aangevoerde volume uit dat land nam van 69 miljoen toe tot 74 miljoen ton.