DEN HAAG - De vakcentrale FNV en ondernemersorganisatie VNO-NCW zijn verontwaardigd over plannen van het aanstaande kabinet ontslagvergoedingen volledig te korten op de WW-uitkering. Door het verrekenen van zogeheten gouden handdrukken en schadevergoedingen die kantonrechters aan de 'gewone' werknemer toekennen, moet de WW minder aantrekkelijk worden als afvloeiingsregeling.

"Dit is ontzettend schandalig", aldus bestuurster A. Jongerius van de FNV woensdag. Volgens haar wekken de aanstaande coalitiepartners ten onrechte de indruk dat schadevergoeding bij ontslag een luxe is, waarbij de WW wordt misbruikt.

"Het gaat vaak om mensen die hun baan verliezen omdat een bedrijf in de problemen is gekomen door bijvoorbeeld slechte marktomstandigheden. Personen die verwijtbaar werkloos zijn, krijgen überhaupt geen WW-uitkering", stelt Jongerius.

De vakbeweging vreest vooral voor de mogelijkheid met werkgevers bij reorganisaties financiële regelingen te treffen in sociale plannen voor personeel dat op straat komt te staan. "Ze komen aan onze vrijheid om verzachtende afspraken te maken met werkgevers als werknemers ons het hardste nodig hebben", zegt de FNV-bestuurster.

De ondernemers zijn vooral kritisch om andere redenen. "In de praktijk wordt de constructie 'WW-uitkering plus aanvulling' gezien als de smeerolie van het Nederlandse ontslagrecht. Betalen is de makkelijkste manier om van personeel af te komen. Dit regeringsvoorstel maakt het ontslagstelsel wel erg rigide", aldus een woordvoerder van VNO-NCW.

MKB

Momenteel vullen werkgevers volgens de zogeheten kantonrechtersformule een bepaald aantal maanden de WW-uitkering aan, afgestemd op het aantal dienstjaren en de leeftijd van de ontslagen werknemer. De organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven MKB-Nederland is als enige tevreden dat ,,het automatisme'' van de kantonrechtersformule ter discussie wordt gesteld.

Volgens MKB-secretaris arbeidsvoorwaarden H. van Haastert moet de WW-uitkering gezien worden als het vangnet voor ontslagen werknemers. "Daar betalen werkgevers ook premie voor. Wij zijn het er al langer niet mee eens dat het zo ongeveer standaard is geworden dat werknemers een aanvulling krijgen. Een arbeidsovereenkomst hoeft toch niet alleen ontbonden te kunnen worden als daar een extra zak met geld tegenover staat?"

De vakcentrale CNV is nog terughoudend in zijn reactie. "Wij begrijpen vooralsnog dat het voorstel zich beperkt tot het verrekenen van gouden handdrukken. Daar hebben wij geen enkel probleem mee, omdat het dan vooral mensen met hogere inkomens treft en die hoeven wat ons betreft niet ten koste van de WW schadeloosgesteld te worden", aldus een woordvoerder.

CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat er in de narekening van het regeerakkoord echter vanuit dat het voorstel ten koste gaat van alle aanvullingen op de WW. Volgens het CPB zal de maatregel ertoe leiden dat minder aanspraak wordt gedaan op de WW. Vanaf 2006 moet dit een jaarlijkse besparing opleveren van circa 150 miljoen euro.