Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een eigen gedragscode opgesteld.

De deelnemers van beleggersorganisatie Eumedion onderschrijven daarmee het toenemende belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap.

Bij Eumedion zijn 65 Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers aangesloten, waaronder Nederlands grootste pensioenfonds ABP, NN Investment Partners en Robeco. Samen hebben ze in totaal meer dan 5.000 miljard euro aan belegd vermogen onder beheer.

De code treedt op 1 januari volgend jaar in werking en is door de opstellers tevens bedoeld om verantwoording aan hun deelnemers en klanten af te leggen over de wijze waarop zij als belegger invulling geven aan hun aandeelhoudersrechten en op de lange termijn waardecreatie van beursondernemingen bevorderen.

Ook verlangt de code van institutionele beleggers de bereidheid om, eventueel samen met andere institutionele beleggers, een constructieve dialoog met de Nederlandse beursondernemingen en andere belanghebbenden aan te gaan.