De overheid heeft vorig jaar meer arbeidsgehandicapten in dienst genomen, maar heeft haar doelstelling opnieuw niet gehaald. 

Als de overheid het quotum volgend jaar niet haalt, krijgt ze een boete van 5.000 euro per gemiste arbeidsplaats.

De overheid moet nog een flinke inhaalslag maken. Het aantal banen is in een jaar tijd wel verdubbeld tot 6.471. Maar daarmee is het quotum van tienduizend banen bij lange na nog niet gehaald.

Vijf jaar geleden is in het sociaal akkoord afgesproken om tot 2025 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Daarvan zijn er nu 37.000 ingevuld.

De markt moet uiteindelijk werk verschaffen aan 100.000 arbeidsgehandicapten, de overheid aan 25.000.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven voldeed in 2017 opnieuw aan de afspraken. ''Ik vind dit een hele mooie prestatie. Marktwerkgevers hebben zich van hun beste kant laten zien. Zij hebben hun doelstelling van 23.000 banen met ruim 7.000 banen overtroffen", aldus staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Het ministerie werkt de komende zomermaanden aan plannen om meer arbeidsgehandicapten bij de overheid aan de slag te krijgen.