Het UWV is door het aanhoudend economisch herstel minder geld kwijt aan uitkeringen.

Dat heeft de uitkeringsinstantie vrijdag in zijn Juninota laten weten aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het UWV rekent erop dat de totale uitkeringslasten dit jaar met 137 miljoen euro dalen ten opzichte van 2017. In vergelijking met een eerdere raming is wel sprake van een lichte stijging van de kosten. Een van de redenen daarvoor is de recente griepgolf, waardoor in het eerste kwartaal van het jaar een hoger bedrag moest worden uitgekeerd.

Vooral aan WW-uitkeringen geeft de uitkeringsinstantie minder uit. De instantie is wel meer kwijt aan WIA-uitkeringen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

Crisis

Het bedrag aan WW-uitkeringen daalt naar verwachting met 700 miljoen euro naar 4,3 miljard euro. De daling zal ook volgend jaar aanhouden. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2014, bedroegen de WW-uitgaven nog 6,9 miljard euro.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV neemt dit jaar en volgend jaar vermoedelijk licht toe. De uitgaven aan WIA-uitkeringen stijgen dit jaar met 600 miljoen euro naar 5,2 miljard euro.

Jaarlijks keert het UWV circa 20 miljard euro aan uitkeringen uit. Door indexaties van de uitkeringen zullen de kosten volgend jaar met 204 miljoen euro stijgen. Het UWV houdt daarbij rekening met een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen met 31.000.