De Amerikaanse tak van Deutsche Bank is niet geslaagd voor de tweede fase van de stresstest van de Federal Reserve.

De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft forse kritiek geuit en spreekt van "wijdverbreide en kritieke tekortkomingen in de controle op de kapitaalplanning van de bank".

"De zorgen omvatten materiële zwakheden in de gegevenscapaciteiten en controles die zijn proces van de kapitaalplanning steunen, evenals zwakheden in zijn benaderingen en veronderstellingen die worden gebruikt om opbrengsten en verliezen onder spanning te voorspellen", schreef de Fed in een verklaring.

Het unanieme bezwaar van de Fed-directie tegen het kapitaalplan van Deutsche Bank in de VS is een nieuwe klap voor de Duitse kredietverstrekker. De bank stond afgelopen maanden al onder intensief toezicht.

De 35 grootste banken, inclusief Deutsche Bank, slaagden vorige week allemaal wel voor de eerste fase van de stresstest die door de Fed werd opgelegd. Tot de onderzochte banken behoren grote namen als Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis. Het is al het derde jaar op rij dat de onderzochte banken aan de minimumeisen van de Amerikaanse centrale bank voldoen. De Fed wil met stresstests nagaan in hoeverre financiële dienstverleners in staat zijn om zware economische schokken op te vangen.