Diederik Samsom wordt lid van de toezichthoudende raad van fusiehaven North Sea Port. De fusie tussen Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent is met het zetten van de laatste handtekeningen vrijdag ook juridisch rond.

Dan worden ook de leden van het nieuwe toezichthoudend orgaan, onder wie de oud-fractievoorzitter van de PvdA, aangesteld.

North Sea Port is een havengebied van circa 60 kilometer lang. Het gebied strekt zich uit van Vlissingen, Borsele en Terneuzen in Nederland tot 32 kilometer landinwaarts naar het Belgische Gent.

Samsom wordt door de Nederlandse aandeelhouders aangesteld. In totaal telt de raad acht leden, gelijk verdeeld over België en Nederland. Onder de overige zeven zijn onder anderen gedeputeerde van de provincie Zeeland Carla Schönknecht en Albert Vader, wethouder van de gemeente Vlissingen.