ABN AMRO heeft zijn groeiverwachting voor de Nederlandse economie voor dit jaar iets naar beneden bijgesteld. De bank rekent nu op 3 procent groei in plaats van 3,25 procent.

Ook voor 2019 gaan de ABN-economen uit van een iets bescheidener expansie. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit met 2,5 procent, voorspellen ze.

De lagere economische groei is volgens ABN volledig toe te schrijven aan een bijstelling van de groei in de eurozone en de gevolgen daarvan voor de export. De consumptie, investeringen en overheidsbestedingen kunnen gemiddeld juist nog iets harder groeien dan eerder voorzien.

Het aantal banen neemt volgens de prognose flink toe en dat doet de werkloosheid dit jaar dalen naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. Dat niveau ligt onder dat van de vorige periode van hoogconjunctuur.

ABN AMRO waarschuwt wel dat wereldwijd de onzekerheden zijn toegenomen. De bank doelt daarbij onder meer op het handelsconflict tussen Europa en de VS.