De rechter moet uitspraak doen in het geschil tussen de ondernemingsraad van Eneco en het energiebedrijf zelf. Het is beide partijen niet gelukt om buiten de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om tot een oplossing te komen.

De raad van commissarissen heeft volgens de or onzorgvuldig gehandeld rond het vertrek van topman Jeroen de Haas. Mogelijk is daarbij ook de wet overtreden, stelt de personeelsvertegenwoordiging.

Eneco betoogde twee weken geleden dat de commissarissen niets misdaan hebben.

Er is al enige tijd onrust rond Eneco en de voorgenomen verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. De gemeentes die de aandelen in handen hebben, willen die van de hand doen.

Wanneer de Ondernemingskamer uitspraak doet, is nog niet duidelijk.