Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft American Express gelijk gegeven in een jarenlange mededingingszaak tegen het bedrijf. 

American Express vraagt winkeliers hogere vergoedingen dan veel concurrenten. Contractueel wordt het die winkeliers verboden om klanten ertoe te bewegen creditcards van andere maatschappijen te gebruiken, die lagere kosten in rekening brengen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en elf staten beschuldigden het bedrijf ervan op deze manier zijn positie te misbruiken om de tarieven voor winkeliers kunstmatig hoog te houden.

Het Hooggerechtshof oordeelde dat de prijsverhogingen van American Expres voor winkeliers in de afgelopen jaren legitiem waren, omdat ook de dienstverlening naar klanten toe beter werd.

Consumenten profiteren daar juist van. Omdat ook zij deel uitmaken van de markt voor creditcards, is er volgens de rechters geen sprake van concurrentievervalsing.

De zaak kon grote gevolgen hebben als de rechters hadden geoordeeld dat de creditcardmaatschappij de concurrentie op ongeoorloofde wijze buitenspel had gezet.