Verzekeraars zullen de komende jaren amper op eigen kracht groeien en kunnen een grote golf overnames en fusies verwachten, voorspelt advies- en accountantsbureau KPMG. Om winstgevend te blijven, zullen ze naar mogelijke overname van andere bedrijven moeten kijken.

KPMG deed onderzoek onder tweehonderd bestuurders van verzekeringsmaatschappijen. Bijna drie kwart van hen gaf aan in de komende drie jaar een overname te willen doen.

Een groot aantal verzekeraars verwacht dat een overname of fusie ook bijdraagt aan vernieuwing, bijvoorbeeld door de aankoop van technologische start-ups.

De noodzaak om samen te werken, wordt in de verzekeringsbranche steeds groter, stelt KPMG. Traditionele maatschappijen krijgen steeds meer druk van nieuwe concurrenten en moeten inspelen op nieuwe behoeften van klanten. Daarnaast is het rendement van beleggingen afgenomen, mede door de huidige lage rentetarieven.