De daling van de werkloosheid is in mei verder gestabiliseerd. In de vijfde maand van het jaar waren er 352.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage op hetzelfde niveau, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld twintigduizend per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau.

Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 352.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden met vijfduizend per maand af.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld elfduizend per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind april 301.000 lopende ww-uitkeringen.