PARIJS - De werkgelegenheid in Europa groeit dit jaar met slechts 0,3 procent. Dat betekent dat er voor 1,5 miljoen mensen werk bijkomt. Volgend jaar trekt de groei aan tot 1 procent, zo heeft de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, becijferd.

Vorig jaar nam de werkgelegenheid in de Europese OESO-landen toe met 0,9 procent. In de Europese Unie lag dat percentage op 1,3. De Verenigde Staten zagen de werkgelegenheid afnemen met 0,1 procent, zo staat in een dinsdag verschenen OESO-rapport over de werkgelegenheid in de 35 aangesloten landen.

Het was voor het eerst sinds het begin van de jaren negentig dat er in Europa meer werk ontstond dan in de VS. De Amerikaanse arbeidsmarkt zal ook dit jaar krimpen, met 0,4 procent. Volgend jaar is daar weer sprake van groei (1,4 procent).