De economie van Nederland blijft zich gunstig ontwikkelen, maar de groeipiek ligt vermoedelijk achter ons, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een dinsdag verschenen rapport over de groeiramingen.

Volgens het planbureau blijft Nederland profiteren van gunstige omstandigheden in eigen land en van ''prima groei" van de wereldhandel.

Het CPB-rapport volgt op nieuwe ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) maandag naar buiten heet gebracht. De centrale bank heeft de verwachtingen voor de groei van dit jaar neerwaarts bijgesteld naar 2,5 procent. Eerder ging DNB voor 2018 uit van 3,1 procent groei.

De mindere vooruitzichten dit jaar hebben vooral te maken met een tegenvallend eerste kwartaal. Volgens het CPB is de lichte terugval vermoedelijk tijdelijk van aard.

Inflatie

Voor dit jaar gaat het CPB uit van een economische groei van 2,9 procent. Vorig jaar werd voor 2018 nog een groei van 3,2 procent geraamd. In 2019 zal de economie mogelijk met 2,7 procent groeien.

Verder zal de inflatie waarschijnlijk verder oplopen. Het CPB verwacht dit jaar een inflatie van 1,5 procent. Een jaar later wordt het leven naar verwachting gemiddeld 2,3 procent duurder.

De werkloosheid daalt volgend jaar naar 3,4 procent van de beroepsbevolking, verwacht het planbureau. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen ook de lonen stijgen.

Verder dragen oplopende olieprijzen en een verhoging van de indirecte belastingen bij aan de oplopende inflatie. De overheid houdt een overschot op de begroting.

Brexit

Wel wijst het CPB op ontwikkelingen in het buitenland die een risico kunnen vormen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de politieke ontwikkelingen in Italië en de Brexit. Ook het aanhoudende conflict met de Verenigde Staten over internationale handel kan de Nederlandse economie negatief beïnvloeden.

Het effect van de al ingevoerde importheffingen op de wereldwijde groei noemt het CPB ''verwaarloosbaar". Een escalatie van het handelsconflict kan wel ''verstrekkende gevolgen" hebben voor de economische groei, met name op de langere termijn. Ook DNB heeft al gewezen op de risico's van een volwaardige handelsoorlog.