ARNHEM - De groeiende hoeveelheid Duitse windmolens zet steeds meer druk op het elektriciteitsnet in Nederland en Noordwest-Europa. In het afgelopen halfjaar waren er twee crisissituaties waarbij een overaanbod van Duitse windstroom de balans op het Nederlandse stroomtransportnet bedreigde. Tennet voorziet grootschalige stroomuitval als de capaciteit in Duitsland niet wordt uitgebreid.

Dat blijkt uit het jaarverslag van netbeheerder Tennet. Plotselinge stroompieken uit de grote windmolenparken in Noord-Duitsland vinden onder meer via het Nederlandse net hun weg naar afnemers in Zuid-Duitsland. Door de concentratie van windmolens in grote parken en de snel veranderende windomstandigheden kan snel een overaanbod van windenergie ontstaan.

Minste weerstand

"Binnen twintig minuten kan de wind, en daarmee de hoeveelheid opgewekte windenergie, de transportstroom in Noordwest-Europa radicaal veranderen", licht een woordvoerder van Tennet toe. De netbeheerder kan weinig invloed op het transport uitoefenen omdat stroom altijd de weg van de minste weerstand kiest. "Alleen aan de grens kunnen we een klein beetje sturen."

In december en januari alarmeerde Tennet grote stroomverbruikers en producenten. Door grote afnemers te vragen hun stroomverbruik terug te schroeven, werd stroomuitval voorkomen. Ook het opwekken van extra stroom kan enig soelaas bieden. Doordat de verhouding tussen vraag en aanbod in beide gevallen in balans bleef, vond er geen stroomuitval plaats. Sinds januari kwam het enkele malen bijna tot zo'n crisissituatie.

Domino-effect

De Nederlandse regering overlegt met Duitsland over het grensoverschrijdende elektriciteitsprobleem. Het is zaak dit zo snel mogelijk te regelen, benadrukt Tennet. Stroomuitval door Duits overaanbod in Nederland kan een domino-effect in Noordwest-Europa tot gevolg hebben.

De plannen voor windmolenparken overal in Europa vormen een bedreiging voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening als niet tegelijkertijd de transportcapaciteit wordt uitgebreid. "Anders zijn grootschalige stroomstoringen in Noordwest-Europa niet te voorkomen", aldus Tennet.

Piekstroom

Ook het transport van de stroom uit het geplande windmolenpark voor de kust van Egmond is nog niet rond. Zelfs de nieuwe hoogspanningsleiding in aanbouw tussen de Maasvlakte en Beverwijk is onvoldoende om piekstroom van zee, circa 6000 megawatt, af te voeren.

Naast uitbreiding van de capaciteit van het interne Duitse stroomnet pleit Tennet voor het in één hand brengen van alle Nederlandse transportnetten. Nu is het hoogspanningsnet in handen van het staatsbedrijf Tennet en zijn regionale transportnetten veelal in handen van energiebedrijven.