Het aandeel van de export naar het Verenigd Koninkrijk (VK) in de Nederlandse economie is vorig jaar iets gedaald.

De uitvoer richting het VK bracht in 2017 22,7 miljard euro binnen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt overeen met 3,1 procent van het bruto binnenlands product. In 2015 en 2016 was dat 3,2 procent.

Ten opzichte van 2015 lagen de verdiensten uit export over de Noordzee 1 miljard euro hoger. Maar afgezet tegen 2016, het jaar dat de Britten in een referendum voor de Brexit kozen, daalden de inkomsten met 0,4 procent.

Van de inkomsten komt 45 procent uit de export van goederen en 42 procent uit die van diensten. De overige 13 procent is wederuitvoer.

Aardolie

Vergeleken met 2015 ging de auto- en aanhangwagenindustrie er procentueel het meest op vooruit. De export naar het VK groeide in deze sector met bijna 60 procent.

De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling verdiende bijna 20 procent meer aan handel met de Britten. De opslag en dienstverlening voor vervoer ging er 10 procent op vooruit.

Harde klappen vielen bij de uitvoer van aardolie en aardgas naar het VK. Die is sinds 2015 met ruim een derde gedaald.

Groothandel

De groothandel en handelsbemiddeling verdiende veruit het meest aan handel met het Verenigd Koninkrijk. In 2017 lag het bedrag op 3,8 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van twee jaar eerder.

De andere sectoren die 1 miljard euro of meer verdienen in de VK zijn holdings en managementadviesbureaus, de opslag en dienstverlening voor vervoer, uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en de landbouw.