Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft over het afgelopen jaar 147 miljoen euro uitgekeerd aan de Nederlandse staat.

De netto winstuitkering was nagenoeg gelijk aan het uitgekeerde dividend over 2016 (146 miljoen).

TenneT keert 35 procent van zijn winst uit als dividend. De rest van het geld wordt gereserveerd voor onder meer investeringen.

De netbeheerder is een van de vier staatsdeelnemingen die het meest aan dividend opleveren voor de schatkist. Verder zijn dat Gasunie, Schiphol en uraniumconsortium Urenco, waarin Nederland via Ultra Centrifuge Nederland participeert.