Het aantal meldingen over mogelijke fraude in de zorg is vorig jaar met ruim de helft toegenomen tot 675.

Vooral in de wijkverpleging en met geld voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) werd fors meer gesjoemeld, blijkt uit een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Bij de meeste fraudemeldingen (27 procent) gaat het om zorgverleners die duurdere behandelingen dan die werkelijk zijn uitgevoerd declareerden. Ook vervalsing van declaraties en ander gesjoemel met de boekhouding komt vaak voor.

De stijging van het aantal meldingen komt deels doordat opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen.

Het IKZ is een samenwerkingsverband van onder meer Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Gezondheidsinspectie, Inspectie SZW, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.