Een groep vissers- en milieuorganisaties vermoedt dat in de Nederlandse pulsvisserijsector fraude is gepleegd. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van vissen zou commercieel vis gevangen zijn.

Overheidssubsidies die hiervoor werden verstrekt zijn dan ook onrechtmatig, stellen de organisaties. Bij pulsvisserij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven.

De groep van 23 vis- en milieuorganisaties uit Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) woensdag gevraagd onderzoek naar deze mogelijke fraude te doen.

De fraude zou volgens de organisaties gepleegd zijn nadat Nederlandse vissers in 2007 toestemming kregen voor pulsvissen voor wetenschappelijk onderzoek.

Onrechtmatig

De groep twijfelen aan de rechtmatigheid van de financiële steun voor de pulsvisserij. Zo zou het wetenschappelijk onderzoek dat wordt gebruikt om de toename van pulsvisserij te verantwoorden nooit hebben plaatsgevonden.

Ook hadden de inkomsten van commerciële visserij tijdens de onderzoeksperiode terugbetaald moeten worden aan de overheid, aldus de groep. Dit om te voorkomen dat "wetenschappelijk onderzoek wordt aangewend om onterechte winst te genereren".

"De Europese verordeningen waaronder subsidie is verleend, stellen expliciet dat overheidssteun nooit mag leiden tot intensivering van de visserij-inspanningen, zoals het geval is bij pulsvisserij", stellen de organisaties verder.

Verbod

In 1998 werd pulsvisserij tegelijk met andere vismethoden zoals met gif en explosieven in Europa verboden. In 2006 werd er na een voorstel aan de Europese Commissie toch een uitzondering gemaakt voor het gebruik van stroom om de dieren te vangen.

De milieuorganisaties vinden het een merkwaardig besluit, omdat het tegen wetenschappelijk advies in ging. "Sinds deze initiële dubieuze beslissing, waar alleen de bijna failliete Nederlandse boomkorvisserij baat bij had, werd pulsvisserij in Nederland op commerciële schaal ontwikkeld, ver buiten de kaders van de regelgeving."

Verbaasd

Een woordvoerder van de Nederlandse Vissersbond is verbaasd over de aantijgingen en spreekt tegen dat er fraude is gepleegd door vissers. Hij zegt eerst onderzoeksresultaten te willen zien voordat hij inhoudelijk op de beschuldigingen kan ingaan.

Momenteel probeert minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een Europees verbod op pulsvissen af te wenden. De bewindsvrouw denkt dat een recent verschenen onderzoek door de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) haar daarbij helpt. Uit de studie zou blijken dat pulsvissers minder schade aan natuur en milieu veroorzaken dan boomkorvissers, die een net met kettingen over de zeebodem slepen.

De Franse organisatie Bloom, die lobbyt voor een verbod op pulsvissen, zette echter vraagtekens bij het ICES-rapport.