AMSTERDAM - Versatel dreigt geplande investeringen in Nederland elders te doen. De aanleiding is het besluit van de Tweede Kamer om een fiscaal instrument af te schaffen zonder het principe van terugwerkende kracht toe te passen.

Het gaat om artikel 12 van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het pas vier jaar oude artikel bepaalde dat een schuld die tijdens een financiële herstructurering werd omgezet in aandelen, beschouwd moest worden als belastbare winst.

Geen meerderheid

Versatel wilde dat het artikel met terugwerkende kracht zou worden afgeschaft, zodat het bedrijf hier alsnog de fiscale voordelen van had. Een amendement van PvdA-Kamerlid Crone, dat voorzag in toepassing van terugwerkende kracht, kreeg dinsdag in de Kamer echter geen meerderheid.

Hierdoor kunnen bedrijven die schulden in aandelen hebben omgezet, geen gebruik maken van zogeheten compensabele verliezen. Dat zijn verliezen die voor de fiscus verrekend mogen worden met winsten die de onderneming in de toekomst maakt.

Vooruitgeschoven inkomstenbelasting

Toen Versatel in 2002 in geldnood verkeerde, voerde het een herstructurering door waarbij schuld werd omgezet in aandelen. Als gevolg van die operatie had het bedrijf aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar 115 miljoen euro aan vooruitgeschoven inkomstenbelasting op de balans staan. De enige tegemoetkoming aan bedrijven zoals Versatel in het nu aangenomen voorstel is dat de Belastingdienst, voor zover de 'artikel 12-winst' boven de compensabele verliezen uitkomt, onder strikte voorwaarden met terugwerkende kracht een vermindering van de aanslag kan verlenen.

Bijzonder teleurgesteld

Versatel-topman R. Raithatha stelt "bijzonder teleurgesteld te zijn" in de uitkomst van de stemming en het gebrek aan steun dat het bedrijf zegt te gekregen van het ministerie van Financiën. Voor Raithatha is dat reden om de voor Nederland geplande investeringen te heroverwegen. "De behandeling van dit wetsvoorstel is niet in lijn met het beleid van de overheid om het investeringsklimaat in Nederland te verbeteren voor innovatieve - en technologiebedrijven."