ROME - Italië heeft zijn begrotingstekort voor 2003 en 2004 naar boven moeten bijstellen. Volgens de laatste berekeningen kwam in beide jaren het tekort uit op 3,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat heeft het Italiaanse statistisch bureau Istat woensdag gemeld.

De nieuwe berekeningen waren nodig na een pijnlijke constatering door het Europees statistisch bureau Eurostat, eerder deze week. Eurostat stelde maandag vast dat Italië in 2003 en 2004 zijn begrotingscijfers had geflatteerd, om maar te kunnen voldoen aan de Europese begrotingsregels. Die schrijven voor dat EU-landen hun gat in de begroting moeten beperken tot 3 procent van het bbp.

Eurostat berekende het tekort voor beide jaren op 3,1 procent. Dat blijkt nu na een doorrekening door het Italiaanse statistisch instituut nog een fractie hoger te liggen.

De Italiaanse overheid probeerde schulden buiten de balans te houden. Naar het oordeel van Eurostat ging het bij de geconstateerde overtredingen feitelijk om staatsschulden en/of staatsuitgaven, die volledig moeten worden meegeteld bij het bepalen van het Italiaanse tekort.

Istat kwam op basis van nieuwe berekeningen ook tot een aangepaste staatsschuld. Volgens het bureau bedroeg de schuld in 2003 106,8 procent van het bbp en in 2004 106,6 van het bbp.