De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2017 met 1 procent gegroeid naar 595 miljoen ton. 

De groei zit vooral in de overslag van zeecontainers, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De overslag van containers nam vorig jaar met 13 procent toe, fors meer dan in de jaren ervoor. Vooral de transshipment, waarbij containers worden gelost en met een ander schip verder worden vervoerd, nam toe.

De haven van Rotterdam speelt hier volgens het CBS een sleutelrol in, door de grote opslagcapaciteit en de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen. In Rotterdam wordt hoofdzakelijk hout en papier aangeboden voor transshipment, met China meestal als afnemer.

Aardolie

De aan- en uitvoer van natte bulk nam met 3 procent af. Onder natte bulk worden aardolie, vloeibaar gas en aanverwante producten verstaan.

Deze goederen komen vaak uit Rusland en worden meestal doorgevoerd naar Azië. Doordat tankers hun diensten vorig jaar goedkoper aanboden, was het minder interessant voor aanbieders om hun containers eerst in Rotterdam op te slaan.

Deze vorm van doorvoer is erg belangrijk voor Nederland, waardoor de daling sterk doorwerkt in het totaalcijfer van de overslag. Bijna de helft van de goederen die worden gelost of geladen in Nederland, is natte bulk.

Kolencentrales

De overslag van droge bulk bleef per saldo vrijwel gelijk. Hieronder vallen producten als erts, steenkool en landbouwproducten.

In de Nederlandse havens werd ruim 9 procent meer erts overgeslagen. Kolen werden juist 5,5 procent minder verwerkt, wat te maken had met de sluiting van grote kolencentrales in Nederland en Duitsland.