DEN HAAG/BRUSSEL - Nederland moet meebetalen aan heropening van de IJzeren Rijn, de goederenspoorlijn die Antwerpen via Noord-Limburg verbindt met het Duitse Ruhr-industriegebied. Zo moeten Nederland en België de kosten delen van de aanleg van een tunnel onder het natuurgebied De Meinweg bij Roermond. Dat heeft het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag bepaald. Het hof erkent het recht van doortocht van België door Nederland.

België en Nederland schakelden in 2003 het hof in om een uitweg te vinden uit het slepende spoordossier van de IJzeren Rijn. De Belgen willen de lijn, die stamt uit de negentiende eeuw maar sinds 1991 niet meer wordt gebruikt, reactiveren voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven. Nederland vreesde te veel schade voor de natuur.

Rekeningen

De bindende arbitrage moest vooral antwoord geven op de vraag wie de rekening van de noodzakelijke opknapbeurt inclusief milieu- en geluidsbeschermende aanpassingen betaalt. Nederland schat de kosten op ongeveer 500 miljoen euro, met een onzekerheidsmarge van 25 procent (prijspeil 2005).

Dinsdag bracht het hof de uitspraak naar buiten. Wat de kostenverdeling betreft beveelt het aan een commissie van onafhankelijke deskundigen aan te stellen die de hoogte van de diverse kostenposten nader moet bepalen, voordat precies kan worden vastgesteld wat elk land moet betalen, aldus Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

België is blij met de uitspraak. "Het principe van heractivering van de lijn staat nu niet meer ter discussie. Wat de kosten betreft is nog niet alles duidelijk, maar de Nederlanders gingen ervan uit dat ze het hele plaatje op België konden verhalen. Het tribunaal ziet dat toch anders", verluidt het in kringen rond de Belgische premier Verhofstadt. Officieel geeft België nog geen reactie. Verhofstadt zegt in een verklaring alleen maar dat "Nederland en België nu verder gaan onderzoeken hoe uitvoering kan worden gegeven aan de uitspraak".