ROTTERDAM - Rotterdam wil volgend jaar vierhonderd volledige banen schrappen. Dat bespaart de gemeente jaarlijks 20 miljoen euro.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2004 die de gemeente dinsdag heeft gepresenteerd. Op een begroting van 4,7 miljard heeft de stad 104,3 miljoen euro overgehouden.

Rotterdam wil het ambtenarenapparaat inkrimpen uit bezuinigingsoverwegingen. De stad krijgt minder geld van de rijksoverheid. Om die vermindering op te vangen wordt geld onttrokken aan de algemene reserve. Om de meerjarenbegroting sluitend te maken, is het volgens de gemeente ook nodig om banen te schrappen.

De ingreep vindt plaats verspreid over het gehele ambtenarenkorps van de stad, ruim 17.000 mensen. Volgens een woordvoerder vallen er geen gedwongen ontslagen. De banen verdwijnen door natuurlijk verloop.