De EU heeft de komende jaren forse investeringen nodig in onder meer duurzame infrastructuur, innovatie en onderzoek en digitalisering van de maatschappij. De Europese Commissie wil daarom tussen 2021 en 2027 een bedrag van 15,2 miljard euro reserveren voor een investeringsfonds.

De commissie denkt dat het fonds met Europese garanties meer dan 650 miljard euro aan extra investeringen in strategisch belangrijke projecten kan genereren.

Alle bestaande EU-programma's voor leningen en garanties wil de commissie bij elkaar voegen onder de naam InvestEU. Voor de garanties is 38 miljard euro beschikbaar.

Daarnaast wil Brussel 42,3 miljard euro uitgeven om energie- en transportinfrastructuur binnen de EU verder uit te bouwen en te digitaliseren, een toename van 47 procent ten opzichte van de lopende begroting van 2014 tot eind 2020.

Het geld is volgens de commissie onder meer nodig om de klimaat- en energiedoelen van 2030 te halen die internationaal zijn afgesproken.

Technologie

In kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, supercomputers en opleidingen in de sector wil Brussel 9,2 miljard euro pompen. De commissie heeft 16 miljard euro over voor ruimtetechnologie.

Het merendeel, 9,7 miljard euro, is bestemd voor de satellietnavigatiesystemen Galileo en EGNOS. Zo'n 5,8 miljard is bedoeld voor Copernicus, het aarde-observatieprogramma van de EU.

Junckerplan

Het voorstel borduurt voort op het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), beter bekend als het Junckerplan. Dat werd in 2014 door de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker bedacht om vermogende particulieren te bewegen geld in Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken.

Investeerders worden over de streep getrokken door garanties van de commissie en leningen van de Europese Investerings Bank (EIB). Het EFSI-programma loopt eind 2020 af.

Als het aan de commissie ligt, sluiten de lidstaten nog voor de Europese verkiezingen in mei 2019 een akkoord over het nieuwe meerjarenbudget.