BRUSSEL/LUXEMBURG - De Italiaanse overheid heeft in 2003 en in 2004 boekhoudkundige trucs toegepast om het begrotingstekort onder de EU-norm te houden. Het statistisch bureau van de Unie, Eurostat, heeft maandag een streep gehaald door de opgeschoonde cijfers.

Het tekort van Italië komt in de nieuwe berekeningen uit op 3,1 procent, zowel in 2003 als vorig jaar. Daarmee overtreedt Rome de regels, die voorschrijven dat EU-landen het gat in hun begroting moeten beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Die regels zijn opgesteld voor de introductie van de euro, omdat hoge tekorten kunnen leiden tot een hogere rente voor alle eurolanden.

Italië had officieel gerapporteerd aan 'Brussel' dat het tekort in 2003 binnen de Europese marges lag, op 2,4 procent. Het afgelopen jaar zou het precies 3,0 procent zijn. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, ligt echter al langer in de clinch met de Italianen over de betrouwbaarheid van de cijfers.

Deskundigen van Eurostat, bestaande uit statistici uit alle EU-landen, hebben drie pogingen van de Italianen onder de loep genomen om schulden buiten de balans te houden. Het gaat om een vergoeding aan huiseigenaren die een voormalige staatshuurwoning hebben gekocht tegen een te hoge prijs, om de kosten van de aanleg van een hogesnelheidslijn en om het naar voren halen van belastinginkomsten. In alle gevallen heeft Eurostat geoordeeld dat het feitelijk om staatsschulden en/of staatsuitgaven gaat, die volledig moeten worden meegeteld bij het bepalen van het tekort van Italië.

Staatsschuld

Ook de staatsschuld van Italië, toch al een van de hoogste van Europa, lijdt onder het oordeel van Eurostat. Over 2004 was de schuld 106,6 procent van het bruto binnenlands product.

Vorig jaar bleek dat Griekenland de EU jarenlang in de maling heeft genomen met veel te gunstige begrotingscijfers. Na bijstelling bleek dat de tekorten nooit onder de 3 procent zijn geweest.