VOORBURG - De waterschappen hebben in 2003 met een bedrag van 2,2 miljard euro ruim 5 procent meer uitgegeven dan het jaar ervoor. De extra uitgaven komen voor een belangrijk deel door de vergoeding die aan gemeenten wordt betaald voor het taxeren van woningen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS maandag op zijn webmagazine heeft gepubliceerd. De waardebepalingen zijn nodig voor het vaststellen van de onroerendzaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren.

Het grootste deel van het waterschapsbudget gaat op aan traditionele taken zoals dijkbeheer en het handhaven van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarvoor werd in 2003 0,9 miljard euro (40 procent van het totale budget) uitgegeven.

De uitgaven werden ook in 2003 gedekt door eenzelfde bedrag aan inkomsten. Die komen voor het overgrote deel uit belastingen zoals de verontreinigingsheffing.