VOORBURG - Het handelsoverschot van de dienstensector is vorig jaar sterk toegenomen. Het positieve verschil tussen uitgevoerde en ingevoerde diensten bedroeg 3,3 miljard euro, fors meer dan de half miljard euro in 2003. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt in zijn webmagazine.

De waarde van de uitgevoerde diensten kwam in 2004 uit op 59,1 miljard euro. Daar stond een diensteninvoer van 55,9 miljard euro tegenover.

Het positieve handelssaldo bij het wegvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de grote vaart bedroeg 4,4 miljard euro, bijna een miljard euro meer dan het jaar ervoor. Bijna de helft van de ingevoerde vervoersdiensten komt uit de Europese Unie (EU), de Verenigde Staten hebben een aandeel van 8 procent. Bij de uitvoer van vervoersdiensten gaat ruim 52 procent naar de EU en 11 procent naar de Verenigde Staten.

De zogenoemde reisverkeersbalans laat een tekort zien (4,3 miljard euro). Het negatieve saldo komt vooral doordat Nederlanders meer naar het buitenland gaan dan dat er buitenlanders naar Nederland komen.

Het uitgaand reisverkeer nam 3 procent af, vooral omdat Frankrijk minder in trek is bij de Nederlandse toerist. De totale waarde van het reisverkeer naar Frankrijk daalde vorig jaar met 15 procent.

Duitsers bleven ook in 2004 de grootste groep buitenlandse gasten in ons land, hoewel inkomend reisverkeer uit Duitsland met 4 procent daalde. Van het totale inkomend reisverkeer komt tweevijfde uit Duitsland.