SCHIPHOL/BRUSSEL - De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) had nooit de gehele vloot van Onur Air een vliegverbod moeten opleggen. Deze maatregel is "totaal buiten proporties", stelt de Belgische prof. R. Decuypere, hoofd van de afdeling mechanica van de Koninklijke Militaire School in Brussel.

Decuypere heeft op verzoek van Onur Air een aantal incidenten bij de Turkse luchtvaartmaatschappij en inspectierapporten onderzocht. "Elk gebrek, afzonderlijk genomen, heeft geen ernstige invloed op de veiligheid", schrijft hij in zijn rapport. Het beeld dat Onur Air het niet nauw neemt met de veiligheid, is volgens hem onterecht. Decuypere was maandag niet telefonisch bereikbaar. Onur Air kreeg 12 mei van Nederland een vliegverbod opgelegd.

Mankementen

Kort daarna was de vervoerder niet meer welkom in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. De IVW had te vaak mankementen en tekortkomingen bij het bedrijf geconstateerd. De luchtvaartmaatschappij heeft altijd volgehouden dat de veiligheid nooit in het geding is geweest.

Onur Air

Decuypere geeft toe dat er een aantal ernstige mankementen zijn geconstateerd. Zo werd er begin mei een versleten rem bij een vliegtuig van Onur Air aangetroffen. "Het betekent dat bij de landing de remafstand heel wat groter kan zijn dan voorzien." Verder had een toestel een beschadigde band.

Vogel

Ook viel tijdens een vlucht een motor uit. De piloot heeft volgens Decuypere goed gereageerd door het toestel snel aan de grond te zetten. Volgens de Belgische hoogleraar was er een steentje of een vogel in de motor terechtgekomen.

Een incident met het zogenoemde straalomkeersysteem, dat wordt gebruikt om te remmen bij de landing, wordt niet in het rapport vermeld. Tijdens een start kreeg de piloot een foutmelding en maakte daarop een noodstop. Als het systeem tijdens de vlucht in werking was getreden, was het vliegtuig waarschijnlijk neergestort.

Turkije

De IVW is afgelopen week drie dagen in Turkije geweest om de situatie ter plekke te beoordelen. Maandag overlegt de IVW met de Duitse, Franse en Zwitserse autoriteiten over de vliegverboden. Onur Air gaat ervan uit dat de toestellen weer het luchtruim in mogen. Als dat niet gebeurt, spant de luchtvaartmaatschappij een kort geding aan, zei advocaat F. Vreede. Met de Duitse autoriteiten is volgens Onur Air afgesproken dat een aantal gebreken wordt aangepakt.