De Duitse minister van Economie en Energie Peter Altmeier denkt dat de VS geen andere keuze heeft dan bepaalde soorten staal uit te zonderen van importheffingen. Bepaalde bedrijven in de VS zouden namelijk alleen kunnen werken met specialistisch staal afkomstig uit Duitsland. 

Altmeier zegt zaterdag in een interview met de Rheinische Post dat hij niet verwacht dat de VS in staat is om deze speciale Duitse staalsoorten in eigen land te gaan produceren.

De importheffingen die de VS aangekondigd heeft op staal (25 procent) en aluminium (10 procent) uit het buitenland, zouden de prijzen van bepaalde producten volgens Altmeier dusdanig verhogen, dat het niet meer rendabel is om ze te produceren. 

Hij zei niet op welke soorten specialistisch staal hij doelt en welke bedrijven of sectoren in de VS hard getroffen worden wanneer de importheffingen op alle soorten staal en aluminium uit de EU van toepassing blijven. 

Uitzondering

De Amerikaanse president Trump besloot afgelopen week om over te gaan tot de importheffingen op al het buitenlandse staal en aluminium. 

Trump had zijn plannen eerder al aangekondigd, maar creeërde een tijdelijke uitzonderingspositie van twee maanden voor de EU, Mexico en Canada. 

Hoewel de EU verschillende pogingen ondernomen had om deze uitzonderingspositie in stand te houden, koos Trump er toch voor om ook producten uit de EU te gaan belasten met ingang van 1 juni. 

Tegenmaatregelen

Het besluit van Trump werd door verschillende landen veroordeeld. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelde donderdag in een reactie dat de EU met tegenmaatregelen komt.

"We zullen onmiddellijk een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie starten en tegenmaatregelen aankondigen", zei hij tijdens een toespraak in Brussel.

Trump stelde op zijn beurt weer dat hij ook importheffingen in zal stellen voor bijvoorbeeld Duitse auto's, wanneer de EU met tegenmaatregelen komt. 

Op de vraag of het een idee is om ook importheffingen in te stellen voor Amerikaanse auto's in de EU, zei Altmeier dat dit een slecht idee is. "Het opleggen van wederzijdse heffingen zou alleen maar verliezers opleveren", stelt de Duitse minister. 

Altmeier zegt dat het belangrijk is dat de EU samen optrekt richting de VS Hij ziet dan nog steeds mogelijkheden om tot een oplossing voor het conflict te komen en zo een handelsoorlog tussen de EU en de VS te voorkomen.