De organisaties van gepensioneerden NVOG en KNVG voelen zich buitengesloten bij het overleg over een nieuw pensioenakkoord. De partijen trekken aan de bel bij onder meer minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), omdat ze bang zijn dat er straks alleen nog maar bij het kruisje mag worden getekend. 

Een gang naar de rechter wordt op dat moment niet uitgesloten, aldus NVOG en KNVG.

De koepelorganisaties zijn bang dat extra kosten op het bordje van de gepensioneerde komen. Verder wijzen ze op de achterstand die jongeren hebben bij de opbouw van hun pensioen.

Ze erkennen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Maar het kan volgens de klagers niet zo zijn dat er sprake is van een vernieuwing van het pensioenstelsel, zonder dat vertegenwoordigers van zo'n drie miljoen gepensioneerden daar ook mee hebben ingestemd.

Eerder is wel met Koolmees en andere partijen gesproken, maar sinds die afspraak half maart is het stil. Ook vanuit de Sociaal-Economische Raad, waaraan advies over het vermeende akkoord is gevraagd, is al lange tijd niets vernomen.