Ruim tweehonderd organisaties hebben hun handtekening gezet onder het zogenoemde Brainport Talent & Skills Akkoord. Daarin maken ze afspraken over verbeteringen op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt, die technologische beroepen ten goede moeten komen.

Onder de ondertekenaars zijn grote bedrijven als Philips en ASML, onderwijsinstellingen als de Technische Universiteit Eindhoven, VNO-NCW en allerlei bestuurders en burgemeesters.

Hogeschool Fontys bindt zich bijvoorbeeld concreet aan het verdubbelen van het aantal afstudeerders in technologische studies in 2025. Begin 2019 komen er al twee nieuwe technologische masteropleidingen.

''Er is geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt'', zegt voorzitter Nienke Meijer van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. ''Het kantelpunt voor wat betreft de nijpende tekorten bij de invulling van vacatures in onze regio is inmiddels aangebroken.''

De regionale werkgevers in Brainport Eindhoven beloven dat al hun werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Mensen worden niet meer aangenomen voor een specifieke baan, maar er wordt bekeken welke talenten iemand heeft en of die bij het bedrijf passen.