Accountants doen volgens de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) nog niet genoeg om problemen in de sector aan te pakken. 

De accountancy is al jaren bezig om onder meer het toezicht op jaarrekeningen te verbeteren, maar moet nu echt doorpakken, stelt de MCA in een donderdag verschenen rapport.

Volgens de commissie worden veranderingen te langzaam doorgevoerd, zien accountants de situatie te rooskleurig in en worden veranderingen niet adequaat aangepakt.

Ook wordt de complexiteit van de problemen onderschat en wordt volgens de commissie te weinig gekeken naar de oorzaken.

AFM

In 2014 al kwamen problemen bij accountants aan het licht. Inmiddels is er nog altijd onvoldoende aandacht voor fraude. Er zijn wel wat positieve ontwikkelingen, maar die gaan volgens de commissie nog niet ver genoeg.

Volgens de commissie is het gebrek aan verbetering overigens nog altijd geen reden voor aanpassingen van wet- en regelgeving. De branche zou zelf moeten toezien op maatregelen.

Beeld

De Autoriteit Financiële markten (AFM) wees vorig jaar al op het gebrek aan verbetering en herkent zich dan ook in het beeld dat de MCA schetst. 

De toezichthouder onderzoekt momenteel of er fundamentele aanpassingen nodig zijn om de sector structureel op een hoger niveau te brengen.

Weg omhoog

Beroepsorganisatie NBA zegt in een reactie dat accountants de weg omhoog hebben gevonden, al moeten de veranderingen wel sneller en diepgaander worden doorgevoerd.

De branchevereniging wil met de commissie in gesprek over de aanbevelingen in het rapport, onder meer over het aantrekkelijk houden van de sector voor nieuw talent.

NBA-voorzitter Pieter Jongstra ziet de verbeteringen als een bergbeklimming. ''Als je onderweg even stopt en naar boven kijkt, denk je: wat moet ik nog een eind. Maar als je naar beneden kijkt, zie je pas hoe ver je al bent gekomen." Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.