Medewerkers in de kinderopvang gaan er dit jaar en in 2019 in totaal 5,25 procent in loon op vooruit, staat in de nieuwe cao-afspraken die de vakbonden hebben gemaakt met werkgevers in die branche.

Ook zijn de partijen maatregelen overeengekomen die werkdruk van de 80.000 medewerkers in de opvang moeten verlichten.

Vanaf 1 juli gaat het personeel er 2,25 procent op vooruit en vanaf 1 januari 2019 komt daar nog eens 3 procent bij. Ook krijgen de medewerkers in juli een eenmalige uitkering van maximaal 185 euro.

Bonden en werkgevers maakten bovendien afspraken waardoor de gevraagde flexibiliteit van het personeel aan banden wordt gelegd.

Volgens de bonden draaien veel werknemers nu een onzeker aantal uren, maar moeten ze wel vrijwel de hele week oproepbaar zijn. ''Dit leidde tot onzekerheid en stress", aldus Ilse van der Weiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Ook krijgen de pedagogisch medewerkers meer tijd voor werkzaamheden die ze los van hun groepsgebonden uren kunnen uitvoeren.

Zodra de leden met het onderhandelaarsakkoord hebben ingestemd, gaat de cao met terugwerkende kracht van 1 januari in.