UTRECHT - Fortis zou vorig jaar een nettowinst hebben geboekt van 3 miljard euro als de bankverzekeraar de nieuwe boekhoudregels IFRS had toegepast. Dat is minder dan de winst van 3,36 miljard euro die het Belgisch-Nederlandse concern begin maart presenteerde op basis van de oude boekhoudmethode.

In het nieuwe winstcijfer heeft Fortis rekening gehouden met het afdekken van renterisico's. Als deze gevolgen hiervan uit de cijfers worden gehaald zou de nettowinst onder IFRS 2,4 miljard euro bedragen. Dit winstcijfer geeft echter een minder goed beeld van de financiële gang zaken bij Fortis, stelt de bankverzekeraar.