Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn economische raming voor Nederland iets verlaagd. De organisatie dacht onlangs dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,2 procent zou groeien, maar dat is nu bijgesteld naar een plus van 3,1 procent.

In 2019 zwakt de groei naar verwachting af naar 2,4 procent, blijkt maandag uit een jaarlijks rapport van het IMF over Nederland. Dit groeicijfer is niet bijgesteld.

Het beeld dat daarin wordt geschetst is over de gehele linie nog steeds positief. Vorig jaar ging het zelfs ietsje beter met de Nederlandse economie dan eerder voorzien. Volgens het fonds houdt het economisch herstel voorlopig aan, vooral dankzij de aantrekkende consumptie en investeringen.

Wel liggen risico's op de loer. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit of het opkomende protectionisme in de wereld. De inflatie is daarnaast nog erg laag, vindt het IMF.

Lonen

De inflatie is onder meer laag doordat de lonen de laatste tijd relatief maar weinig zijn gestegen. Het IMF hamert er al langer op dat werknemers wat meer mogen profiteren van het aantrekken van de economie.

IMF-onderzoekers brachten in februari al hun voorlopige bevindingen naar buiten. Toen zei IMF'er Thomas Dorsey tevens dat de vakbonden in Nederland veel meer zouden moeten inzetten op loonsverhoging.

Huizenmarkt

Tal van zaken die in februari aan de orde kwamen, zijn ook weer in dit rapport terug te vinden. Zo constateert het IMF dat de huizenmarkt vastloopt door een gebrek aan betaalbare huurwoningen.

En in de financiële sector zullen de buffers komende jaren verder moeten worden uitgebouwd. Verder is het volgens het fonds belangrijk dat er in Den Haag vaart wordt gemaakt met de hervorming van het pensioenstelsel.

Belastingontwijking

Het is nog te vroeg om het effect in te schatten van de door het kabinet aangekondigde maatregelen om belastingontwijking door grote multinationals tegen te gaan. De IMF-onderzoekers vinden het goed dat Nederland hier werk van maakt, maar de plannen zijn complex.

Het kabinet wil de dividendbelasting afschaffen om Nederland aantrekkelijk te houden als vestigingsland voor buitenlandse bedrijven. Tegelijkertijd moet er een nieuwe bronbelasting komen op uitgaande geldstromen naar belastingparadijzen.