WASHINGTON - De Wereldbank slaagt er niet in de armoede in de armste landen terug te brengen. De ontwikkelingsbank heeft in deze landen te weinig aandacht besteed aan het stimuleren van economische groei, zo staat in een rapport van een commissie die toezicht houdt op het werk van de bank.

Het rapport is van belang in verband met de zogeheten Millenniumdoelen, een reeks doelstellingen om de wereldwijde armoede binnen tien jaar terug te brengen. Het rapport benadrukt dat niet alleen de Wereldbank verantwoordelijk is voor het verbeteren van de situatie in arme landen. Ook de landen zelf moeten een bijdrage leveren. Door corruptie schiet dat er nogal eens bij in.

De afgelopen tien jaar kende slechts eenderde van de ontwikkelingslanden een economische groei van 2 procent per hoofd van de bevolking. In diezelfde periode ging het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in meer dan veertig landen omhoog, aldus het rapport. De financiële nieuwsdienst Bloomberg had inzage in het rapport.

Onder leiding van de scheidende president Wolfensohn investeerde de Wereldbank minder geld in projecten voor infrastructuur, zoals stuwdammen en pijpleidingen. Deze projecten waren in het verleden nogal eens omstreden, maar tegelijk kunnen ze van groot belang zijn voor de economie van een land. In plaats daarvan ging de organisatie meer aandacht besteden aan zaken als klimaatverandering. De commissie schrijft dat het zonder groei niet waarschijnlijk is dat de armoede omlaag gaat.

De internationale gemeenschap hoopt de armoede in het jaar 2015 te halveren. Waarschijnlijk lukt dat ook, maar een aantal andere millenniumdoelen, zoals het terugbrengen van de kindersterfte, zal zoals het er nu naar uitziet niet worden gehaald.

Dat de armoede omlaag gaat, komt met name door China, dat een sterke economische groei doormaakt. Maar als China buiten beschouwing wordt gelaten, ontstaat een ander beeld, aldus de commissie. Dan blijkt dat er sprake is van een toename van de armoede, vooral in zuidelijk Afrika. Zowel percentueel als in absolute cijfers is het daar bergafwaarts gegaan. De toenemende armoede hangt ook samen met de groeiende wereldbevolking.

Volgende week wordt in Amsterdam een conferentie van de Wereldbank gehouden over het thema economie en ontwikkeling. Het gaat dan onder meer om zaken als veiligheid en de rol die de particuliere sector kan spelen in armoedebestrijding.