De EU-ministers van Financiën hebben een compromis gesloten over harde kapitaaleisen voor alle banken. Het gaat om grote en kleine instellingen.
 

​Het politieke akkoord is een overwinning voor minister Wopke Hoekstra en 'zijn' coalitie van acht landen. Die vindt dat banken in de eurozone eerst de risico’s op hun balansen moeten opschonen voordat er sprake kan zijn van verdere stappen in de Bankenunie, zoals een gezamenlijk depositostelsel.

De ministers onderhandelden achttien maanden over het pakket maatregelen. Hoekstra was tot donderdagnacht in Brussel in de weer met zijn Franse en Duitse collega’s en de Europese Commissie om een compromis te bereiken dat alle lidstaten over de streep zou trekken.

Volgens de bewindsman zijn de maatregelen "een belangrijke stap om te zorgen dat de belastingbetaler nooit de rekening moet betalen. We moeten zorgen voor een robuuste, sterke bankensector in Europa."

Extra buffer

Alle banken worden verplicht een extra kapitaalbuffer aan te houden van minstens 3 procent, die wordt aangesproken als een bank in de problemen komt. Voor grote systeembanken zoals ING in Nederland wordt dat 3,5 procent. 

Deze eis komt naast de al verplichte buffer van 8 procent van de bankverplichtingen. Die buffer wordt gebruikt voor als de bank echt omvalt en is voor rekening van privé-investeerders. In het nieuwe EU-akkoord komen er strengere eisen voor de samenstelling van deze buffer.

Hoekstra is "zeer tevreden" over het pakket. "Er zit precies in waar Nederland zich sinds 2016 voor heeft ingespannen", zei hij na afloop van de EU-ministerraad in Brussel.

Nederlandse banken

Volgens de Nederlandsche Vereniging van Banken (NVB) hoeven Nederlandse banken geen aanvullende maatregelen te nemen als gevolg van het akkoord.

"Nederlandse banken zijn goed gekapitaliseerd en daarmee goed in staat om onverwachte klappen op te vangen. Dat is te danken aan een sterke toename van kapitaal en liquiditeit", aldus de NVB in een reactie.