Vertrekkend Ombudsman Pensioenen Piet Keizer pleit ervoor dat de namen van pensioenfondsen openbaar worden als er klachten over deze organisaties zijn. 

Ook zou de ombudsman wat hem betreft een bredere onderzoeksbevoegdheid moeten krijgen, waarbij hij ook uitspraken en aanbevelingen kan doen.

Dat zegt Keizer in zijn jaarverslag over 2017. Het gaat volgens hem om voorstellen ter versterking van de positie van individuele deelnemers.

Dan zouden pensioenfondsen adviezen van de ombudsman vaker opvolgen. De ombudsman is een onafhankelijke bemiddelaar die allerlei klachten en geschillen behandelt op het gebied van pensioenen.

Scheidingen 

Zo boog hij zich vorig jaar onder meer over problemen in verband met scheidingen en het bijzonder partnerpensioen. In totaal kwamen er 514 klachten binnen bij Keizer. Dat is een stuk meer dan de 404 in 2016, maar bijvoorbeeld weer iets minder dan de 532 klachten in 2015.

Keizer bekleedt de positie al sinds 2003 en zal eind dit jaar zelf met pensioen gaan. Zijn opvolger zal worden benoemd door de sociale partners. Voorheen werd de ombudsman altijd aangesteld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.