VOORBURG - Nederland telde het afgelopen kwartaal een half miljoen werklozen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neer op 6,9 procent van de beroepsbevolking. De recentste cijfers werden donderdag bekendgemaakt.

De werkloosheidscijfers stijgen al maanden licht. Dat blijkt ook uit een vergelijking van het werkloosheidspercentage in het afgelopen kwartaal met dat in hetzelfde kwartaal in 2004. Destijds was 6,7 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Sinds de vorige zomer is het aantal werklozen maandelijks met ongeveer 4000 gestegen. De afgelopen twaalf maanden verliepen overigens niet geheel in mineur. In de zomer van 2004 liep de werkloosheid nog iets terug.

De trend oogt negatief, maar er zijn volgens het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ook lichtpuntjes. Sinds januari 2004 publiceren het CWI en het CBS iedere maand op dezelfde dag hun onderzoeksgegevens over de arbeidsmarkt.

Niet-werkende werkzoekenden

Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde volgens het CWI in april tot 700.800, een daling met 4000 ten opzichte van maart. Het aantal werklozen is bij het CWI groter, omdat de organisatie iedere niet-werkende meetelt die op zoek is naar een baan. Anders dan bij de CBS-cijfers gaat het daarbij ook om mensen die maar enkele uren per week willen werken.

Jeugdwerklozen

Volgens het CWI neemt het aantal jeugdwerklozen af en stijgt het aantal vacatures. In de eerste vier maanden van 2005 gaven werkgevers aan dat ze banen hadden voor 94.300 mensen. Dat is 22 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. "Het ziet er hoopgevend uit", zegt een CWI-woordvoerster. Ze wijst daarbij ook op de 14.271 ontslagvergunningen die door het CWI zijn afgegeven op basis van bedrijfseconomische gronden. Dat aantal ligt 9 procent.