Er lijkt op korte termijn geen uitbreiding van de eurozone te komen. Geen enkel kandidaat-land voldoet aan alle in het Verdrag van Maastricht vastgelegde eisen om de euro in te voeren.

Dat meldt de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag. De centrale bank onderzocht Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden.

Vooral voor Bulgarije betekent het oordeel een domper. Het land wilde dit jaar tot de eurozone toetreden, maar volgens de ECB zijn er "serieuze problemen" op bestuursgebied en voldoet de langetermijnverwachting voor inflatie niet.

Landen die willen toetreden tot de euro moeten onder meer een inflatie hebben die niet te veel van het niveau in de eurozone afwijkt.

Rente

Officieel mag de stijging van het prijsniveau niet hoger zijn dan 1,5 procent van het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie.

Bulgarije en Polen scoorden net lager dan de referentiewaarde. Kroatië bleek hier ruim onder te scoren, terwijl Tsjechië en Hongarije boven dit niveau zaten.

Rente

Verder moet de rente op de staatsobligaties van de landen niet te veel afwijken van het niveau in de eurozone, maar hier scoorden Polen en Roemenië bijvoorbeeld boven.

Geen van de landen voldoet aan de juridische eisen. Zo moeten de centrale banken op verschillende vlakken onafhankelijk van de nationale overheden zijn.