WOERDEN - De 320.000 werknemers in de horeca moeten het voorlopig stellen zonder een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De belangenorganisaties van werkgevers en werknemers meldden woensdag dat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen.

De vorige CAO liep op 1 januari af. Volgens Koninklijk Horeca Nederland (KHN), onderhandelaar namens de werkgevers, blokkeert "conservatief denken van de vakbonden iedere vernieuwing in de arbeidsvoorwaarden".

Slechte voorstellen

De vakbonden hebben op hun beurt weinig warme woorden voor de werkgeversorganisatie. "Van meet af aan hebben de werkgevers weinig of geen opening geboden. Meer dan 25 verslechteringen ten opzichte van de huidige CAO stelden zij voor. Daarin is in drie onderhandelingsronden minimaal geschoven".

Loon werknemers

Het belangrijkste twistpunt is het loon van de werknemers. KHN wil dat ondernemingen meer zaken zelf kunnen regelen, zoals de beloning van het personeel.

Voor structureel extra loon is volgens de werkgevers geen ruimte, gezien de slechte markt met teruglopende omzetten en winsten. Werknemers die al langer in dienst zijn, kunnen volgens het eindbod van KHN in oktober 0,5 procent extra loon krijgen. De werkgevers willen een collectieve arbeidsovereenkomst met een looptijd van 3,5 jaar, waarbij jaarlijks overleg volgt over eventueel structurele loonstijgingen.

Uiterste concessie

De vakbonden zien een looptijd van 2,5 jaar met een reeks structurele loonsverhogingen als de uiterste concessie. In juli willen de bonden 1,25 procent en 0,5 procent eenmalig. Een jaar later willen de werknemersorganisaties opnieuw 1,25 procent extra loon. In 2007 volgt dezelfde looneis.

De FNV Horecabond, verreweg de grootste vakbond in de sector, heeft al laten weten dat ze het eindbod van KHN met een negatief advies gaat voorleggen aan de achterban. De komende weken ontstaat er duidelijkheid over mogelijke acties.