DEN HAAG - Automobilisten die doorrijden na een ongeval hebben vorig jaar voor in elk geval 70 miljoen euro aan schade achtergelaten. Dat bedrag keerde het Waarborgfonds Motorverkeer uit aan vergoedingen van schade die doorrijders veroorzaakten. Dat blijkt uit het jaarverslag dat woensdag werd gepubliceerd.

In totaal moest het fonds 80 miljoen euro aan schadevergoedingen betalen. Naast schade veroorzaakt door doorrijders vergoedt het Waarborgfonds ook de brokken die onverzekerde automobilisten maken. Het totaalbedrag dat werd uitgekeerd, ligt hoger dan in 2003, toen het fonds ruim 67 miljoen euro vergoedde.